Page 1 MISAORA, MISAORA Do = Bb SAD Ramarokoto 1 * S m : : i

.m'm' : L .ss : .d'd' : dd : la-. -.d' S.,S : S.s | s.sli. -.f m.,m : m.m . d.df: -1 d.,d' : d'd' d'.d'm' : -.d d.,d : d. d d .dr : na- reo zay manka- to ny di-. -.d'. -.fi. -.d. -.r di- d ny,.
204KB taille 7 téléchargements 141 vues
MISAORA, MISAORA

Do = Bb

SAD Ramarokoto

1

:

| .sd'

: -.d'd'

d'

:

-.d'

| -.s l :

-.l

s

:

-.s

: -.d'd'

d'

:

-.d'

:

| .dm : -.mm

m

:

-.m | -.d f :

-.f

m

:

-.m | .dm : -.mm

m

:

-.m | -.m fi : -.fi fi

:

| .ms

s

:

-.s

| -.d'd' :

-.d'

d'

:

l

:

-.l

| -.l r' :

:

| .dd : -.dd Misao- ra, mi-

d sao-

:

-.d ra

| -.d f, : an'i

-.f, Je-

d ho-

:

l, sao-

:

-.l, ra

| -.l, r : -.rr ianao ry fa-

| -.s m' : -.m'm'

m'

:

-.ss

-.s

| .sd' |

.ss

:

-.ss

-.d | .dd : -.dd vah Misao- ra, mi-

| -.d't : -.d'd' -.ll

5

r'

:

s.s

s

:

m.f | -.m s :

t

: d'.r' | -.d'd' : -.d'd'

-.ss

s.s | -.dd : -.dd hiko Ary i- zay re-

: -.m' | -.m'm' :

-.r'

d'

:

-

| -.d'd' :

-.l l

s.,d' : d'.d' | td'.r' :

r'

s

:

-.s

| -.ss

:

-.m

f

:

-

|

-.ff

m.,m : m.m | rm.f :

-.f

d'

:

-.d'

| -.d'd' :

-.ta

l

:

-

| -.d'd' : -.r'r'

d'.,d' : d'.d' | ss.s :

-.s

d he-

:

-.d | -.dm : tra a- to ana-

-.m ti-

f ko

:

-

|

-.ff : -.ff s.,s : s.s | ss.s : Misao- ra, mi- saora ny ana- rany ma-

-.s si-

-.ll

:

s na-

:

d'

:

-

| .r'r'

:

-.r'

r'.,r' :

r'

| -.l t

:

-.d'

t

: d'.r' | .r'r'

: -.r'r'

r'

:

r'.r' | -.l t

:

-.d'

m

:

-

| .fi fi :

-.fi

s.,s

:

s

| -.fi fi :

-.fi

s

:

-.s

:

-.ss

s

:

s.s

| -.fi fi :

-.fi

s

:

-

|

.l l

:

-.l

t.,t

:

t

| -.l l

:

-.l

r'

:

d'.t |

:

-.tt

t

:

t.t

| -.l l

d na.

:

-

|

.r r Izay

:

-.r ma-

s.,s : s | -.r r : mela ny he lokao

-.r re-

s he-

:

-.s tra,

s si-

DC

9

.$1. | -.ss t.t

| -.s s : -.ss izay mana-

:

-.l

:

s.s | -.rr : trana ny are-

-.r ti-

13

t

:

-

| .m'm' : -.m'

m'

: m'.m' | -.t d' : -.r'r'

d'

: r'.m' | -.r'r' :

-.r'

r'

:

r'.r' | -.d't :

-.l

s

:

-

| .si si :

-.si

si

: si.si | -.si m : -.si si

l

:

-.fi

fi

:

fi.fi | -.fi r :

-.r

r'

:

-

|

-.t

t

:

s : nao,

-

| .mm : -.m Izay ma-

-

| .sd'

.t t

:

m na-

t.t

| -.t t

:

-.t t

: m.m | -.mm : -.mm votra ny ai- nao tsy

l.l

| -.fi fi :

m'

: m'.m' | -.l l

l hi-

:

:

-.l

l

:

l.l | -.r r : dina, tsy hi-

-.r di-

r na

:

| -.l s :

-.fi

r.r | -.r r : ho a- ny anda-

l.l

-.r va-

17

s

:

: -.d'd'

d'

:

-.d'

| -.s l :

-.l

s

:

-.s

: -.d'd'

d'

:

-.d'

r

:

-.m | f.dm : -.mm

m

:

-.m | -.d f :

-.f

m

:

-.m | .dm : -.mm

m

:

-.m | -.m fi : -.fi fi

t

:

-.d'

| r.ls

s

:

-.s

| -.d'd' :

-.d'

d'

:

l

:

-.l

| -.l r' :

s.,fi ka

:

s.l

| s.fm : -.dd Misao- ra, mi-

d sao-

:

-.d ra

| -.d f, : an'i

-.f, Je-

d ho-

:

l, sao-

:

-.l, ra

| -.l, r : -.rr ianao ry fa-

| -.s m' : -.m'm'

m'

:

-.ss

-.s

| .sd' |

.ss

:

-.ss

-.d | .dd : -.dd vah Misao- ra, mi-

| -.d't : -.d'd' -.ll

21

r'

:

s.s

s

:

m.f | -.m s :

t

: d'.r' | -.d'd' : -.d'd'

s na-

:

25

-.ss

s.s | -.dd : -.dd hiko Ary i- zay reD.S.1 .$2.

: -.m' | -.m'm' :

-.r'

d'

:

-

| -.d'd' :

-.l l

s.,d' : d'.d' | td'.r' :

r'

s

:

-.s

| -.ss

:

-.m

f

:

-

|

-.ff

m.,m : m.m | rm.f :

-.f

d'

:

-.d'

| -.d'd' :

-.ta

l

:

-

| -.d'd' : -.r'r'

d'.,d' : d'.d' | ss.s :

-.s

d he-

:

-.d | -.dm : tra a- to ana-

-.m ti-

f ko

:

-

|

-.ff : -.ff s.,s : s.s | ss.s : Misao- ra, mi- saora ny ana- rany ma-

-.s si-

-.ll

:

d'

:

-

|

:

:

|

:

:

|

:

:

|

:

m

:

-

|

:

:

|

:

:

|

:

:

|

:

s

:

-

|

:

:

|

:

:

|

:

:

|

:

d na.

:

-

| .dm : -.s Mamin- dra-

|

-.tl : -.rr mian- tra Je-

:

-.s | -.s vah, Ma-

:

d' fo

:

-.d' sy

s ho-

s.t hari-

r' po

: -.r'r' | r'd'.t : -.l sady be famin- dram-

29

s po

:

|

:

:

|

:

:

|

:

:

|

:

:

|

:

:

|

:

:

|

:

:

|

:

:

| .m'm' : -.m'm'

m'

: -.m' | -.td' :

-.r'

te.,m Tsy

ny mandra: m.mm | si.,si : mandaha teny

ka-

:

Tsy man- daha | :

-

m'

: -.m' | -.r'r' : -.r'r'

riva na mi.,m : m.m | l.,l : man- drakariva

ta-

r'.,r' : r'r'.r' | r'd'.t : hiry .,r na

-.l

fahate- zerana to: r.r | fir.r : -.rr mita- hiry fa- hate-

33

s

:

| .sd'

d'

:

-.d'

| -.s l :

-.l

s

:

-.s

: -.d'd'

d'

:

-.d'

:

| .dm :

: -.d'd' -.rr

m

:

-.m | -.d f :

-.f

m

:

-.m | .dm : -.mm

m

:

-.m | -.m fi : -.fi fi

:

| .ms

-.ss

s

:

-.s

| -.d'd' :

-.d'

d'

:

-.s

l

:

-.l

| -.l r' :

d sao-

:

-.d ra

| -.d f, : an'i

-.f, Je-

d ho-

:

l, sao-

:

-.l, ra

| -.l, r : -.rr ianao ry fa-

:

koa s.,fi : s.l | sf.m : -.rr zerana to- koa Misao ra mi

| .sd' |

.ss

:

-.ss

-.d | .dd : -.dd vah Misao- ra, mi-

Misaora, misaora - ChoeurUni Paris 2012

| -.d't : -.d'd' -.ll

2/2

37

r'

:

s.s

s

:

m.f | -.m s :

t

: d'.r' | -.d'd' : -.d'd'

s na-

:

| -.s m' : -.m'm'

s.s | -.dd : -.dd hiko Ary i- zay reD.S.2

41

-.ss

m'

: -.m' | -.m'm' :

-.r'

d'

:

-

| -.d'd' :

-.l l

s.,d' : d'.d' | td'.r' :

r'

s

:

-.s

| -.ss

:

-.m

f

:

-

|

-.ff

m.,m : m.m | rm.f :

-.f

d'

:

-.d'

| -.d'd' :

-.ta

l

:

-

| -.d'd' : -.r'r'

d'.,d' : d'.d' | ss.s :

-.s

d he-

:

-.d | -.dm : tra a- to ana-

-.m ti-

f ko

:

-

|

-.ff : -.ff s.,s : s.s | ss.s : Misao- ra, mi- saora ny ana- rany ma-

-.s si-

s.,s

:

-.ll

:

.$3.

d'

:

-

| .m'm' : -.d'd'

:

-.l

s

:

-

| .m'm' :

-.d'

m

:

-

|

:

-.ff

m.,m : m.m | d.df :

-.f

m

:

-

|

:

-.f

m.,m : m.m | d.df :

-.fi

s

:

-

| .d'd' :

-.lt

d'.,d' : d'.d' | d'.d'm' :

-.r'

d'

:

-

| .d'd' :

-r

d'.,d' : d'.d' | d'.d'm' :

-.d'

d na.

:

-

| .dd : -.dd Misao- ra mi-

d.,d : d.d | d.dd : saora iana- reo anje-

-.d li-

d ny,

:

-

| .dd Ia-

:

-.d na-

d.,d : d.d | d.dr : reo zay manka- to ny di-

-.r di-

.ss

s.s

| s.sl

.ss

s.,s

:

s.s

| s.sl

:

-.d'

45

t

:

-

| .m'm' : -.d'd'

| s.sd' :

-.tt

t

:

-.l

|

-.lt

:

-.ll

s.,m :

s.d' |

t.tl

:

s

:

-

|

:

-.ff

m.,m : m.m | m.ms :

-.ss

s

:

-.f

| -.fs

:

-.ff

m.,d : m.m |

r.rf

:

-.f

r'

:

-

| .d'd' :

-.lt

d'.,d' : d'.d' | d'.d'm' : -.r'r'

r'

:

-.d'

| -.d'r' : -.r'r'

| r'.r'd' :

-.r'

s ny,

:

-

| .dd : -.dd Misao- ra ny

d.,d : d.d | d.dm : -.mm asany e- rany fan- jaka-

f ny,

:

-.f Mi-

|

| .sd'

.ss

s.,s

:

s.s

d'.,s :

s.s

-.t

-.ff : -.ff s.,s : s.s | s.ss : -.s saora, misao- ra an'i Jeho- vah Ray Tsi-

D.S.3

49

d'

:

| .sd'

: -.d'd'

d'

:

-.d'

| -.s l :

-.l

s

:

-.s

: -.d'd'

d'

:

-.d'

m

:

| .dm : -.mm

m

:

-.m | -.d f :

-.f

m

:

-.m | .dm : -.mm

m

:

-.m | -.m fi : -.fi fi

s

:

| .ms

l

:

-.l

| -.l r' :

l, sao-

:

-.l, ra

| -.l, r : -.rr ianao ry fa-

d : toha.

s

:

-.s

| -.d'd' :

-.d'

d'

:

| .dd : -.dd Misao- ra, mi-

:

-.ss

d sao-

:

-.d ra

| -.d f, : an'i

-.f, Je-

d ho-

:

| -.s m' : -.m'm'

m'

-.s

|

.ss

:

-.ss

-.d | .dd : -.dd vah Misao- ra, mi-

| -.d't : -.d'd' -.ll

53

r'

:

s.s

s

:

m.f | -.m s :

t

: d'.r' | -.d'd' : -.d'd'

s na-

:

-.ss

s.s | -.dd : -.dd hiko Ary i- zay re-

: -.m' | -.m'm' :

-.r'

d'

:

-

| -.d'd' :

-.l l

s.,d' : d'.d' | td'.r' :

r'

s

:

-.s

| -.ss

:

-.m

f

:

-

|

-.ff

m.,m : m.m | rm.f :

-.f

d'

:

-.d'

| -.d'd' :

-.ta

l

:

-

| -.d'd' : -.r'r'

d'.,d' : d'.d' | ss.s :

-.s

d he-

:

-.d | -.dm : tra a- to ana-

-.m ti-

f ko

:

-

|

-.ff : -.ff s.,s : s.s | ss.s : Misao- ra, mi- saora ny ana- rany ma-

-.s si-

-.ll

57

d'

:

-

|

-

:

-

m

:

-

|

-

:

-

s

:

-

|

-

:

-

d

:

-

|

-

:

-

na.

Misaora, misaora - ChoeurUni Paris 2012

: