New!

Új/New! 28.: nucl. ventralis posterolateralis ventral posterolateral nucl. (VPL). 29.: nucl. ventralis lateralis (VL) ventral lateral nucl. 30.: nucl. anterior anterior nucl.
669KB taille 9 téléchargements 447 vues
Új/New! 3.

2.

1.

Mi az érző beidegzése? What is its sensory innervation?

Mi idegzi be? What innervates them?

4. 5.

Új/New!

Mi idegzi be a jelölt izmokat (6,7,8)? What innervates the labelled muscles (6,7,8)?

Új/New! 8.

6. 7.

9.

Mi az eredménye a 6 és 7 sz. izmok együttes kontrakciójának? What is the result of the simultaneous contraction of muscles # 6 & 7?

12.

11. 10.

Új/New!

Funkcionálisan milyen típusú rostok vannak az idegben? Functionally what type of fibers are found in the nerve?

16. Mit idegez be? 32. What does it innervate?

15. Mi ömlik 13. 14.

ide hátul? What does it open to here from behind?

Új/New!

17. 18.

19.

Új/New!

20.

22.

21.

Új/New!

23. Nevezze meg a nidus parotideus elülső határát adó képleteket latero-mediál irányban!

Name the structures in latero-medial direction forming the anterior border of the parotid nest!

24. Nevezze meg a pedunculus cerebellaris superiorban található 3 legfontosabb pályát!

Name the 3 main tracts found in the superior cerebellar peduncle!

Új/New!

25. Nevezze meg a n. facialis visceromotoros magját! Name the visceromotor nucleus of the facial n.!

26. Nevezze meg a n. facialis vegetatív ganglionjait! Name the vegetative ganglia of the facial n.!

27. Nevezze meg a n. trigeminus érző magjait! Name the sensory nuclei of the trigeminal n.!

Új/New!

Párosítsa a következő thalamus magvakat a bennük végződő pályákkal! Új/New!

Match the following thalamic nuclei with the terminating pathways! A: tractus pallidothalamicus 28.: nucl. ventralis pallidothalamic tract B: tractus spinothalamicus posterolateralis spinothalamic tract ventral posterolateral C: fasciculus nucl. (VPL)

29.: nucl. ventralis lateralis (VL) ventral lateral nucl.

30.: nucl. anterior anterior nucl. (A)

D:

mammillothalamicus mammillothalamic fasciculus tractus cerebellothalamicus cerebellothalamic tract

E: lemniscus medialis medial lemniscus

31. Rakja sorrendbe a frontális szeleteket hátrafelé! Put the following coronal sections in order backward!

A

B

C

Új/New!

32. 33.

Új/New!

34.

Új/New!

35.

Milyen pályák lokalizációjára jellemzők a jelölt területek (36, 37, 38)?

Which pathways correspond to the labelled areas (36, 37, 38) according to their localizations?

36. 37.

Új/New!

38.

39. Mi a festési eljárás neve és milyen struktúra válik láthatóvá feketén?

What is the name of the staining method and what structure is visualized in black?

Új/New!

40. Milyen szinapszisok találhatók itt a sejtek részei alapján? What type of synapses are found here according to the parts of the cells?

41. Nevezze meg azt a leszálló pályát, mely a végződése előtt áthalad ezen a területen!

Új/New!

Name the descending pathway which passes through this area before its ending!

42. Milyen izmokat innervál közvetve a fent kérdezett pálya?

Which muscles are innervated indirectly by the pathway asked above?

Új/New!

43.

44. Mi a bélése? What is its lining?

45. Milyen neuronok alkotják a rostjaik vastagsága szerint? Which cells form it based on the thickness of their axons?

46. Mi a képen látható sejt fő neurotranszmittere? What is the main neurotransmitter of this cell

Új/New!

47. Hol végződhet a képen látható sejt axonja? Where can the axon of this cell terminate?

48. Nevezzen meg egy afferens pályát, mely nem ezen a sejteken keresztül végződik a kisagyban?

Name an afferent pathway which does not terminate on these cells in the cerebellum?

Új/New!

49. Hol végződnek a jelölt sejtek nyúlványai (melyik sejt melyik részén?

Where do the axons of the labelled cells terminate (on which part of which cell)?

Új/New! 50. Nevezze meg a réteg neuronjait! Name the neurons found in this layer?