cabsta r - fullair 2c

De Nissan Cabstar (NT400) is verkrijgbaar met een volledige 2-corner achteras-luchtvering. Deze luchtvering is voor zowel nieuwe als reeds in gebruik zijnde.
2MB taille 2 téléchargements 397 vues
CABSTAR - FULLAIR 2C

VB-FULLAIR 2C AIR SUSPENSION NISSAN CABSTAR

Toepassingen

Destinations

 Ambulance-voertuigen

 Ambulances

 Autotransporters

 Porte-voitures

 Bedrijfswagens

 Véhicules utilitaires

 Campers

 Camping-cars

 Offroadvoertuigen

 Véhicules tout terrain

 Personenvoertuigen

 Transport de personnes  Transport de personnes à mobilité réduite

 Véhicules de service

Satenrozen 3

T. +32 3 326 13 07

B – 2550 Kontich

F. +32 3 326 11 36

[email protected] www.trapmann.be -

www.trapmann.be

[email protected]

Verhoog uw veiligheid en comfort ! Augmentez votre sécurité et confort! Le

Nissan

Cabstar

(NT400)

est

disponible

avec

une

suspension pneumatique intégrale “2-corner” sur l’essieu arrière. Cette suspension pneumatique est disponible pour les véhicules neufs ou d’occasion.

De Nissan Cabstar (NT400) is verkrijgbaar met een volledige 2-corner achteras-luchtvering. Deze luchtvering is

voor

zowel

nieuwe

als

reeds

in

gebruik

zijnde

voertuigen beschikbaar.

VB-Fullair sturing

VB-Fullair contrôle

De VB-FullAir heeft een elektronische regeleenheid rijniveau

van

het

voertuig

controleert

en

die het

automatisch

corrigeert.

Le

VB-FullAir

comprend

un

module

de

commande

électronique qui contrôle et corrige automatiquement le niveau de conduite du véhicule.

Aanpassen hoogte

Ajustement de la hauteur

Bij stilstand is het mogelijk de instap-/ laadplatformhoogte te

Lorsque le véhicule est à l’arrêt, il est possible d’augmenter

verhogen en te verlagen, vooreenvoudig in– en uitstappen en

ou de diminuer la hauteur de la plateforme d’accès / de

in– en uitladen.

charge, pour une plus grande facilité d’accès / de descente et de chargement.

Hoogste stand: +45mm

Position la plus haute: +45mm

Laagste stand: -45mm

Position la plus basse: -45mm

Voordelen:

Avantages:Constante rijhoogteGarde au sol constante durant la conduiteVermindering scheefhangenDiminution de la torsion du châssisVermindering overhellenDiminution de l’écrasement du véhiculeOptimalisatie comfortOptimalisation confortVeiligheidSécuritéBetere wegliggingMeilleure tenue de routeWeinig onderhoudTrès peu d’entretien

T. +32 (0)3 326 13 07

[email protected]